WATER BASED PAINT PRODUCTS

Film Yapıcı Ajan (Coalescing agent)

Aditifler

Vıscoat

                          

                                               ( Coalescing agent)

FİLM YAPICI AJAN

Özellikleri

Tanımı

Tatlı karakteristik kokulu saydam bir sıvıdır.

Açılımı

2,2,4-Trimetil-1,3-Pentandiol-Monoizobutirat

CAS no

25265-77-4

Saflığı

Enaz % 99

Gaz kromotografisiile

Asit sayısı

Ençok 0.5 mg KOH/g

ASTM D 1613 / ISO 1385

Karbonil miktarı

Ençok % 0.4  Butiraldehit olarak

BS 508 (1966)

Renk

Ençok 10 Pt-Co birimi

ASTM D 1209

Su miktarı

Ençok % 0.1

ASTM E 1064-92

Kaynama noktası

254°C  başlangıç

pH(4 tampon)

3.0 – 4.0

Yoğunluk (20°C)

0.947 g/cm3

Donma noktası

-50°C

Buhar basıncı (20°C)

1.9 Pa

ASTM E 1197-84

Etki ve Kullanım Alanı

·        Emülsiyon boyalarda film yapıcı (Coalescing agent) ajan olarak kullanılır. en düşük film oluşturma sıcaklığını düşürür. Emülsiyon polimer partiküllerini yumuşatarak birbirleriyle kaynaşmalarına olanak sağlayarak düşük sıcaklıklarda film oluşmasını gerçekleştirir.

·        Verilecek miktar emülsiyon polimere ve boya uygulamalarına göre düzenlenmelidir. Daha sert olan emülsiyon polmerleri için yumuşak olanlardan biraz daha fazla oranda kullanmak gerekir. Dış uygulamalarda da düşük film oluşum sıcaklığı elde etmek için daha fazla kullanmak gerekebilir. Suda çok düşük çözünürlüktedir. Su emici yüzeylerde bile bağlayıcı ile birlikte kalır. Sistemi terketmez. Emülsiyon stabilitesini olumsuz etkilemez.

·        Mükemmel hidrolitik stabilitesi vardır. Yüksek pH değerinde olanlar dahil bir çok emülsiyon polimerinde kullanılır. Donma noktası oldukça düşüktür. Kış aylarında özel depolama ve kullanım gerektirmez. Non-VOC olarak sınıflandırılmıştır. .

Depolama

25 °C altında en az 6 ay varil ambalajında depolanabilir.

Ambalaj şekli

195 kg.’lık orjinal sac varillerde

Verilen bilgilerin teknik ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Denenerek uygulanmalıdır.

 

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Vicsol DF 100 M ( Köpük Kesici )

Aditifler

VICSOL DF 100 M

 

                              ( Kopük Kesici )

 

 

Spesifik Özellikleri

Görünüş

Opak sıvı

Spesifik ağırlık (20ºC)

0.90±0.05

Viskozite (20ºC) 

300-800 cps

Tanım

Surfaktan ve mineral bileşiklerden oluşan su-yağ emülsiyonu

 

Etki ve Kullanım Alanı

·            Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engelleyen bir katkı malzemesidir.  Özellikle yüksek oranda polimer içeren sistemlerde, parlak ve su geçirmez boyalarda kullanılır.Özellikle mikro köpükleri elimine etmede etkilidir.  

Kullanım oranı

Toplam boya üzerinden % 1-3 dür.

Depolama

 

Kapalı orijinal ambalajında, oda sıcaklığında depolanmalıdır. Çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

Ambalaj şekli

 

 

Verilen bilgilerin teknik ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Denenerek uygulanmalıdır.

 

Daha ayrıntılı teknik bilgi ve destek teknik servisimizden sağlanabilir.

 

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Elastik Stren Akrilik

Reçine ve Bağlayıcılar

STERN AKRİLİK (ELASTİK)

 

                      ( Stiren Acrylic Copolymer Emulsion Binder)

.

 

SU BAZLI SİSTEMLER İÇİN EMÜLSİYON REÇİNE

Özellikleri

Tanımı

%50 katı maddeli, stiren akrilik bir kopolimer emülsiyon olup su direnci çok yüksek bir film olkuşturur. Film bir kez oluştuktan sonra suyun hareketlerine beğlı herhangi bir deformasyon gözlenmeyecektir. Yüksek elastikiyeti, dolgu, bağlama gücü ve dayanıklığıyla her türlü çatı kaplamaları, izolasyon boyaları, sıvı plastik malzemeler ve mastikler için geliştirilmiş bir bağlayıcıdır. 

Görünüş 

Homojen, beyaz renkli emülsiyon

Iyonik yapısı

Anyonik

Katı Madde

% 50 ± 1      (150°C de 20 dakka, 0.6 gram)

PH(9 tampon)

8.0 – 9.0

Viskozite (25 °C)

25.000 – 60.000 cps.  (Brookfield LVDV-II, Spindle 4/6 rpm)

En düşük film oluşturma sıcaklığı MFFT

0°C

Jel (gr/quart)

0.05 max.  (100 mesh)

Serbest monomer %

% 0.5 max.

Tanecik Büyüklüğü

Ortalama 0.35 mikron

Etki ve Kullanım Alanı

·        Yüksek elastikiyet gerektiren değişik tipteki yüzey kaplama malzemeleri, boya kaplama, mastık, söve tutkalı üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Depolama

Donmadan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Ambalaj şekl

1000 kg. ( IBC ) 160 kg.’lık orjinal ambalajlarda.

Verilen bilgilerin teknik ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Denenerek uygulanmalıdır.

 

 

Daha ayrıntılı teknik bilgi ve destek teknik servisimizden sağlanabilir.

 

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Sert Stiren Akrilik

Su Bazlı Emilsiyon Bağlayıcıları

STERN AKRİLİK (SERT)

 

                      ( Stiren Acrylic Copolymer Emulsion Binder)

.

 

SU BAZLI SİSTEMLER İÇİN EMÜLSİYON REÇİNE

Özellikleri

Tanımı

%50 katı maddeli, plastifiyan içermeyen  stiren akrilik bir kopolimer emülsiyon olup yaklaşık 21°C de film oluşturur. ADC 250 filminde su ve alkali direnci son derece yüksektir. Film bir kez oluştuktan sonra suyun hareketlerine beğlı herhangi bir deformasyon gözlenmeyecek ve su absorbsiyonu son derece düşük düzeyde kalacaktır.

Görünüş 

Homojen, beyaz renkli emülsiyon

Katı Madde

% 50 ± 1      (150°C de 20 dakka, 0.6 gram)

PH(9 tampon)

8.0 – 9.0

Viskozite (25 °C)

25.000 – 60.000 cps.  (Brookfield LVDV-II, Spindle 4/6 rpm)

En düşük film oluşturma sıcaklığı MFFT

21°C

Jel (gr/quart)

0.05 max.  (100 mesh)

Serbest monomer %

% 0.5 max.

Tanecik Büyüklüğü

0.15 – 0.5 mikron

Etki ve Kullanım Alanı

·        Mat ve parlak tipteki yüzey kaplama malzemelerinin, alçı, sıva, taş, beton, boya kaplama, söve tutkalı ahşap ve öteki iç ve dış cephe yüzeylerine uygulanmasında bağlayıcı olarak yaygın bir biçimde kullanılır. 

·        Ayrıca tekstüre malzemelerde bağlayıcı yada astar olarak da kullanılabilir.

Depolama

Donmadan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Ambalaj şekl

1000 kg. ( IBC )160 kg.’lık orjinal ambalajlarda.

Verilen bilgilerin teknik ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Denenerek uygulanmalıdır.

 

 

 

Daha ayrıntılı teknik bilgi ve destek teknik servisimizden sağlanabilir.

 

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.