ANTI-FROST

Mono Etilen Glikol ( MEG)

Solventler

Mono Etilen Glikol

 

   

 

Özellikleri

Kimyasal  adı

 

Öteki   Adları

 

Kimyasal  Yapısı

 

Kimyasal  Formülü

 

Spesifik gravite

1.1151-1.1156

20ºC / 20ºC

ASTM E-202, TS-2601

Saflık

En az: 99.8 %

ağırlıkça

 

Dietilen Glikol

En çok: 0.05 %

ağırlıkça

SMS-2289, TS-2601

Su miktarı

En çok: 6 ppm

ağırlıkça

ASTM E-202, TS-2601

Destilasyon

96.5 Fraksiyonu

969.5 Fraksiyonu

Destilasyon Aralığı

En az: 195 ºC

En çok: 200 ºC

En çok: 2 ºC

ASTM E-202, TS-2601

ASTM E-202, TS-2601

ASTM E-202, TS-2601

Aldehitler (Formaldehit)

En çok:10 ppm

ağırlıkça

SMS-1996-89

Klorür miktarı

En çok: 0.5 ppm

ağırlıkça

SMS-1667-82

Kül miktarı

En çok:10 ppm

ağırlıkça

ASTM E-202, TS-2601

Asidite

En çok:10 ppm

Asetik asit olarak

ASTM E-202, TS-2601

Renk

En çok:5

Pt-Co

ASTM E-202, TS-2601

UV Geçirgenliği

220 nm, En az 70

275 nm, En az 90

350 nm, En az 98

%T

%T

%T

SMS-1997-82

SMS-1997-82

SMS-1997-82

 

Özellikleri

§    

Kullanım alanları

§    

Depolama

Uygun Şartlarda

Ambalaj şekli

230 KG.’LİK SAÇ VARİL, 1000 KG.’LİK ( IBC )

Verilen bilgilerin teknik ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Denenerek uygulanmalıdır.

 

 

Daha ayrıntılı teknik bilgi ve destek teknik servisimizden sağlanabilir.

 

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.